Εταιρεία

 
H εταιρεία ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ, ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1978, ως οικογενειακή επιχείρηση
και σήμερα κατέχει την πρώτη θέση στην Ελληνική αγορά σε όγκο πωλήσεων των βασικών
της προϊόντων (πατάτα και κρεμμύδι).

Τα ιδρυτικά της μέλη, είναι μέχρι και σήμερα ενεργά στελέχη της εταιρείας.

Βασική δραστηριότητά της αποτελούν: η διαχείριση της παραγωγής, η διαλογή, ο καθαρισμός
και η συσκευασία του εμπορεύματος, η ενδιάμεση φύλαξή του σε ψυκτικούς θαλάμους και η
μεταφορά και παράδοσή του.
 
Παράλληλα, λειτουργεί παρασκευαστήριο αποφλοιωμένης πατάτας, εξοπλισμένο με
σύγχρονα μηχανήματα, που εξασφαλίζουν την σωστή διαλογή, και απαιτούμενη συσκευασία
των προϊόντων.

Όλες οι διαδικασίας λειτουργίας ακολουθούν τα πρότυπα διαχείρισης και ασφάλειας τροφίμων.

Η πολύχρονη πείρα μας και η άριστη γνώση των μονάδων καλλιέργειας προϊόντων γης, σε όλη
την Ελληνική επικράτεια, μας δίνουν την δυνατότητα να τροφοδοτούμε την αγορά με εκλεκτές
ποικιλίες, στις ζητούμενες ποσότητες, σε όλη την διάρκεια του έτους.