Πιστοποιήσεις

 

Το σύστημα διαχείρισης της εταιρίας ικανοποιεί τις απαιτήσεις των παρακάτω διεθνών προτύπων:

 

 

 

Αντίστοιχα η παραγωγή διέπεται από τους κανονισμούς των:

 

    

 

 

 

Βρείτε Μας Στο Χάρτη

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ
               ΠΑΤΑΤΑΣ
 
Τηλ. 210 57 55 566
Φαξ.. 210 57 54 999
 
 
 
Δ. ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ
 
Τηλ. 210 57 65 009
Φαξ. 210 57 82 380